pt-image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

사무이서커스

공연일 공연시간 공연장소
9월 16일(일) 17:00 (60분) 별양동 쉼터

프로그램 소개

사무이 서커스는 태국을 주 무대로 한 현대 서커스 공연팀으로, 화려한 불 쇼와 서커스 퍼포먼스를 선보인다. 뿐만 아니라, 태국 스타일의 의상과 음악이 어우러진 전통 무예 퍼포먼스도 선보일 예정이다.

 

행사장