pt-image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

시암의 창

공연일 공연시간 공연장소
9.13 12:30 별양동쉼터
19:00 중앙공원
야외음악당
9.14 14:00 중앙공원
야외음악당
15:30 별양동쉼터
19:30 별양동쉼터
9.15 14:00 어린이마당
18:30 주암체육공원
9.16 13:00 어린이마당

프로그램 소개

사무이 서커스는 태국을 주 무대로 한 현대 서커스 공연팀으로, 화려한 불쇼와 서커스 퍼포먼스를 선보인다.
뿐만 아니라, 태국 스타일의 의상과 음악이 어우러진 전통 무예 퍼포먼스도 선보일 예정이다.

 

행사장